Definitioner:

Aftalens parter

“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til ysp.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Ysp.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:

På ysp.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til ysp.dk via info@ysp.dk

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på ysp.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra ysp.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til ysp.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem Køber og ysp.dk er først indgået, når ysp.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra ysp.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:

ysp.dk yder ifølge købeloven 1 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Dette gælder KUN for køb af maskiner og frisørinventar.

Fakturaen skal fremvises til ysp.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til ysp.dk inden 8 dage. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

ysp.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for ysp.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og ysp.dk.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for ysp.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

ysp.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Da ysp.dk kun handler B2B har kunden ikke 14 dages fortrydelsesret. Kun via skriftlig aftale med sælger eller kundeservice kan der opnås en returret. 

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen.  Alle omkostninger ved returforsendelse påhviler køber

Forbehold for ændringer:

ysp.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 2 dage.